Vastaava ohjaaja
Kimmo Äyri, 040 744 8005, kimmo@astangalahti.fi

Ulla Äyri, 040 518 1817, ulla@astangalahti.fi